W dniu 15.04.2021 ACER („Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki”) ogłosił publiczne konsultacje dotyczące zmian wprowadzanych do Rozporządzenia CACM.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Układy zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych NN” oraz „Aparatura rozdzielcza SN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Systemów Przesyłowych ENTSO-E rozpoczęło konsultacje dokumentu „Options for the design of European Electricity Markets in 2030”. W opracowaniu przedstawiono wstępne wyniki analizy rozpoczętej w 2018 r., koncentrującej się na koniecznych, w opinii ENTSO-E, usprawnieniach w konstrukcji europejskich rynków energii elektrycznej, mających na celu osiągnięcie celów klimatycznych do 2030 r.
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych PSE, dotyczących telekomunikacji, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.
W związku z aktualizacją Standardowych Specyfikacji Funkcjonalnych pn.: „Krajowy System Elektroenergetyczny” oraz „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów.