Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/19/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.