W związku z opracowywaniem dokumentu pn.: „HVAC Export Cables – Technical expert report” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego opracowania.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie informacyjne dotyczące II etapu reformy rynku bilansującego 09.03.2021 online