W związku z opracowaniem przez PSE Suplementu do specyfikacji technicznej „WYŁĄCZNIKI DO SIECI 110 kV, 220 kV i 400 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu, obejmującego doprecyzowania wymagań zawartych ww. specyfikacji technicznej (nr kodowy PSE-ST.Wyłączniki_110_220_400kV/2019).
W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z tym projektem i zgłaszanie ewentualnych uwag do jego treści.