Konsultacje publiczne TCM: "Zasady określania wielkości FRR" (art. 157 ust. 1 SO GL) oraz "Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE" (art. 152 ust. 14 i 16 SO GL)
W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Ceramiczne długopniowe izolatory wiszące do sieci 220kV i 400kV” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu.
Zasady funkcjonowania mechanizmu Flow-Based Market Coupling w regionie Core.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Warsztat na temat projektu Core Flow-Based Market Coupling 22.11.2021 on-line