Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywają się poprzez formularz rejestracyjny załączony do niniejszego komunikatu w formie linku.
Nazwa warsztatu Data Miejsce
Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego 07.11.2019 Siedziba PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165
Europejskie stowarzyszenie operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E zaprasza na warsztaty na temat platform MARI i PICASSO, służących do wymiany energii bilansującej.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Oświetlenie elektryczne na stacji elektroenergetycznej”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.
W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu.